Regels die kunnen beboet worden via de GAS-regelgeving staan vet gedrukt. 

 1. Het losloopbos is enkel toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
 2. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de door de honden aan derden of andere honden aangerichte schade.
 3. Hondeneigenaars moeten gebruik maken van de centrale parking aan de Zavelberg. De parking aan de Peerdenposterij mag niet gebruikt worden en is enkel voor paardentrailers.
 4. Elke hond is toegelaten in het losloopbos behalve:
  – agressieve en/of bijtende honden;
  – niet verzorgde honden;
  – honden die loops zijn;
  – honden met een ziekte;
  – gekwetste honden;
  – honden die drager zijn van een (besmettelijke) ziekte, vlooien of andere parasieten.
 5. Hou je hond steeds in het oog! Gebruik van het losloopbos Gerhagen is geheel op eigen risico. Jij bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor je hond en voor de schade aangericht aan derden, andere honden of de infrastructuur.
 6. Je mag je hond niet laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.
 7. Laat de hond geen kuilen graven.
 8. Het verwijderen van de lijn mag pas in de sluis van de ingangspoorten van het losloopbos nadat de poort dicht is.
 9. Het aanlijnen gebeurt ook in deze zones vooraleer het losloopbos te verlaten.
 10. De hond draagt steeds een halsband of harnas. Zo kan je makkelijk ingrijpen.
 11. In het puppybos zijn énkel puppy’s tot 6 maanden toegelaten.
 12. Het losloopbos is géén hondentoilet! Uitwerpselen worden door de begeleider steeds onmiddellijk opgeruimd, meegenomen en gedeponeerd in een vuilbak, niet in het bos (dit geldt trouwens ook buiten het losloopbos). Deze bepaling is niet van toepassing voor geleidehonden.
 13. Een hondenbegeleider moet steeds hondenpoepzakjes bij zich hebben. De begeleider moet de hondenpoepzakjes ook tonen op eenvoudig verzoek van de bevoegde ambtenaar.
 14. Hou het bos proper! Afval wordt steeds meegenomen en gedeponeerd in vuilbakken.
 15. Er wordt op een verantwoorde en diervriendelijke manier omgegaan met de hond.
 16. Elke vorm van dierenmishandeling wordt streng veroordeeld.
 17. Het voederen van je hond(en) of andere honden is niet toegestaan. Dit kan agressie veroorzaken bij andere honden. Het individueel belonen van de eigen hond is toegelaten.
 18. Het gebruik van speeltjes is verboden gezien het geaccidenteerd terrein en de andere honden.
 19. Andere dieren zijn niet toegelaten.
 20. Gelieve schade aan het hekwerk en andere infrastructuur te melden via de hondenvriendelijke horeca De Peerdenposterij of het infopunt van Poort Gerhagen in het Bosmuseum (gerhagen@tessenderlo.be).
 21. Bij onwenselijk gedrag kan de toegang tot het losloopbos ontzegd worden.
 22. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen de hond en de begeleider (zelfs met een andere hond) niet meer toegelaten worden.
 23. Buiten het losloopbos moet je hond steeds aangelijnd zijn. Je hond moet in de publieke ruimte permanent onder controle zijn en altijd aan de lijn lopen. Enkel in de hondenlosloopzone hoeft dat niet. Deze verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden bij een effectieve jacht, honden die kuddes begeleiden of honden die ingezet worden door hulpdiensten.
 24. Een begeleider met hond mag een publieke ruimte niet betreden indien dit ter plaatse aangegeven wordt. Dit geldt niet voor geleidehonden of honden ingezet door hulpdiensten of erkende bewakingsondernemingen.
 25. Je mag – om welke reden dan ook – dieren aanwezig in de publieke ruimte niet ophitsen.
 26. Honden mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf.
 27. Honden die als agressief, kwaadaardig of gevaarlijk worden bestempeld [meer info], moeten gemuilkorfd worden zodra ze een publieke ruimte betreden, ook in de hondenlosloopzone. Dit geldt niet voor honden die ingezet worden door hulpdiensten of erkende bewakingsondernemingen.
 28. Honden mogen niet in het water van Gerhagenvijver, Pinnekenswijer en Munninckxgoor.
 29. Het losloopbos is geen kinderspeeltuin. Kinderen zijn steeds onder begeleiding van een volwassene

Gebruik van de het losloopbos
Veel hondeneigenaars zien een hondenlosloopzone als een handige manier om hun hond vlug zijn dagelijkse beweging te gunnen, maar dat is pertinent fout. Dit was ook een van de bevindingen van een eindwerk van een studente aan het Agro- en Biotechnologie Groenmanagement van PXL Hasselt.
Je moet altijd eerst vooraf een rondje wandelen met de hond – aan de lijn natuurlijk – om zo zijn energie te laten verbranden. Dan is hij rustiger als hij aan de losloopzone komt en zal hij andere honden minder storen. Dat is een van de belangrijkste regels als je naar een hondenlosloopzone gaat.
Zodra je in het losloopbos bent, is het belangrijk dat het baasje het gedrag van z’n hond in de gaten houdt. De hond tijdig laten rusten bij een spel of schaduw opzoeken is belangrijk, maar ook nagaan of de hond niet probeert te ontsnappen of andere mensen of honden lastigvalt blijven noodzakelijk. Met andere woorden: hou steeds een oogje in het zeil!

Openingsuren en contact 
Dienst Gerhagen 
Bosmuseum, Zavelberg 10, 3980 Tessenderlo
Tel. 013 35 02 42
Fax 013 67 36 93
Mail :
jan.verheyen@tessenderlo.be