Privacyverklaring

Privacyverklaring van VZW KV De Drie Linden, Heggebossenweg 12A  3980 Tessenderlo

VZW KV De Drie Linden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
VZW KV De Drie Linden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Indien nodig voor de goede werking kunnen we persoonsgegevens verwerken van zowel de eigenaar als de geleider van een hond die deelneemt aan een activiteit van KV De Drie Linden.
Wij verwerken deze persoonsgegevens
– Om u toe te laten te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KV De Drie Linden
– Om de door u gevraagde informatie te bezorgen
– Om de normale werking van VZW KV De Drie linden te waarborgen.
Hiervoor kunnen wij volgende gegevens vragen en opslaan: naam, voornaam, adres, telefoonnummer e-mailadres.
Ook kunnen we de gegevens van uw hond opvragen (naam, ras, geboortedatum, geslacht, stamboeknummer, chipnummer).
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Binnen onze club zijn deze gegevens toegankelijk voor het bestuur en de instructeurs voor zover dit noodzakelijk is voor de goede werking van de club.
Uw gegevens kunnen doorgestuurd worden naar de K.K.U.S.H. (Koninklijke Kynologische Unie St Hubertus) voor zover dit noodzakelijk is voor het deelnemen aan een activiteit.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is.
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
VZW KV De Drie Linden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en maximaal 5 jaar na het laatste gebruik.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Door lid te worden van VZW KV De Drie Linden geeft u toelating om u te fotograferen en te filmen tijdens een activiteit van KV De Drie Linden en deze op onze website te plaatsen. De foto’s kunnen op de site blijven staan zolang ze interessant zijn voor de bezoekers van de site. U kan vragen om een foto of video te verwijderen door contact op te nemen.
Op onze website gebruiken we geen cookies.
Onze website maakt gebruik van google analytics. Hierbij hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met google. Hierdoor worden enkel anonieme gegevens verwerkt, de functie “gegevens delen” is uitgeschakeld en er wordt geen enkel gebruik gemaakt van andere google-diensten in combinatie met google analytics. Er wordt dus op geen enkele manier privégegevens van de gebruiker verzameld en/of opgeslagen.
Alle gegevens die u invult op formulieren op www.kvdedrielinden.be, of die u doorstuurt per mail zullen enkel gebruikt worden om deze formulieren of mails correct te behandelen.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben en de foto’s en video’s op de website. De verwerking van deze vraag kan maximum 4 weken duren. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
VZW KV De Drie Linden, Heggebossenweg 12a 3980 Tessenderlo
info@kvdedrielinden.be
www.kvdedrielinden.be

Don`t copy text!