Meest gebruikte afkortingen

Lijst van de meest gebruikte afkortingen op het wedstrijdblad

½  :           Hond ½m verwijderd tijdens wandeling
AW :         Aangeduide weg niet gevolgd
BB :          Bijbevel
BBG :        Bijbevel met gebaar
BBH :        Bijbevel met betrekking tot houding
BBV :        Bijbevel vertrek
BH :          Bijbevel voor beginhouding
BV :          Geleider hindert vertrek
GVH :       Geleider volgt hond tijdens wandeling
H :             Niet aannemen of veranderen van de houding
H + x m :   X m verplaatst na bevel houding
HA :           Hond gaat bij terugsturen naar de aangeduide plaats maar gaat niet liggen
HERP :       Hond moet herplaatst worden
HG :           Houding geleider
HI :             Hond mist hindernis
HIND :       Hond ontwijkt, mist of verlaat hindernis
HK :           Correctie houding zonder tussenkomst van de geleider
HT :           Traag aannemen van houding
KD :            Kan dichter volgen over bepaalde afstand
KK :            Grote boodschap
L :               Strakke lijn
L :               Leiband niet correct
LOKT :        Lokken van de hond met de stem bij oproepen
LV :             Laat apport vallen
M x :           Hond onderbreekt x m te laat
ML :            Laat apport moeilijk los
OR :            Hond loopt niet recht naar de geleider
PM :            Hond gaat bij terugsturen niet op de aangeduide plaats liggen
PP :             Kleine boodschap
REMT :       Hond remt voor onderbrekingspunt
RUK :          Geleider geeft ruk
ST :             Hond stoort geleider
STOPT :      Hond stopt zonder dat geleider roept bij onderbreken
STU :           Hond stuurt geleider
T :                Tempo niet correct
T xm :         Hond is met apport op x meter van geleider als de gegeven tijd om is
TG :             Niet correct tempo geleider
V :                Niet correct aan de voet
VERPL :       Hond verplaatst zich na onderbreking
VHG :          Geleider verandert van houding
VIND :         Hond vindt apport maar brengt hem niet
VV :             Vertrekt voor bevel geleider
W :              Geleider wacht op hond tijdens wandeling
WVB :         Wacht niet op bevel van de keurder
X m :           Hond x m verwijderd tijdens wandeling of hond verplaatst zich x m
                       Hond onderbreekt x m te laat
X MTV :      Geleider roept x m te vroeg bij onderbreken
Z :               Houding zit niet aannemen
ZV :             Zit-voor niet correct