Debutanten

Zodra je geslaagd bent bij het brevet kan je overstappen naar de debutanten. In deze groep vind je zowel wedstrijdspelers als mensen die gewoon voor het plezier komen oefenen, de recreanten.
Bij de debutanten worden de oefeningen nog gevarieerder. Verschillende oefeningen die in de voorgaande klassen nog aangelijnd gebeurden zullen nu in vrijheid gebeuren. Een voorbeeld hiervan is de vrije volgoefening. Een nieuwe oefening voor deze groep is het oproepen met onderbreken.

Bij de wedstrijdspelers wordt vooral geoefend in functie van het behalen van een zo goed mogelijke uitslag in de wedstrijden. Er zal hier naar gestreefd worden alle oefeningen zo perfect mogelijk uit te voeren, rekening houdend met het al bereikte niveau. Er wordt soms ook geoefend met het vooruitzicht van de overgang naar programma 1.
Bij de recreanten staat meer het plezier van in groep te kunnen oefenen voorop. Er worden dezelfde oefeningen gedaan als bij de wedstrijdspelers, soms in een iets aangepaste of eenvoudigere versie. Bij deze groep is het meer de bedoeling dat hond en baasje nog iets bijleert op een plezante manier.
Het deelnemen aan wedstrijden is dus geenszins verplicht, maar de meesten vinden het wel fijn om toch enkele wedstrijden te spelen.
Inschrijven voor een wedstrijd in onze club kan hier of via de site MYKKUSH.
De officiële kalender van alle wedstrijden kan je bekijken door te klikken op sportkalender 4B.
O
m kunnen over te gaan naar Programma 1 moet je voldoende wedstrijden gespeeld hebben waarin je een goed resultaat behaald hebt. De voorwaarden hiervoor zijn :
Behaal je 10 x 85/100 mag je overgaan naar GP 1. Hou er echter rekening mee dat wanneer je eenmaal hebt deelgenomen in GP 1, je niet meer terug kan naar de debutanten.
Behaal je 10 x 95/100 ga je verplicht over naar GP 1.
Wanneer deze 10 x 95/100 behaald worden in één en hetzelfde sportjaar (van 16 augustus tot 15 augustus daaropvolgend) ga je over naar GP 1 na 15 augustus.
Wanneer deze 10 x 95/100 behaald worden over meer dan één sportjaar, ga je onmiddellijk over naar GP 1 na de 10de keer 95/100.

Wedstrijdspeler of recreant Het meeste plezier beleef je op een net oefenveld. Lees hier hoe je de terreinen proper houdt.