Clubreglement

Een greep uit de belangrijkste clubregels

Onze club is aangesloten bij de Koninklijke Unie Sint Hubertus (KKUSH) en volgt de reglementen en aanbevelingen van deze vereniging.
Slaan of stampen van je hond is uiteraard verboden.
Een familiale verzekering is verplicht voor iedereen die met zijn of haar hond naar de hondenschool komt.
Roken en GSM-gebruik is niet toegestaan tijdens de les.
Prikbanden of teletacmateriaal zijn verboden. Een stropketting of stropband is wel toegelaten, zolang deze voldoet aan de reglementen van de KKUSH.
Een harnas is enkel toegelaten tijdens de les voor honden die tot de officiële lijst der kleine honden behoren en dit enkel voor pups, A-klas en B-klas. Bij de hogere klassen is dit niet meer toegelaten.
Elke deelnemende hond moet de vereiste periodieke inentingen hebben gekregen.
Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de lessen.
Honden die zich niet storend gedragen zijn aangelijnd welkom in de kantine.
De minimum leeftijd van een geleider is 12 jaar. De hoofdinstructeur kan wel eventueel afwijkingen op deze regel toestaan.
Elke geleider dient de uitwerpselen van zijn hond te verwijderen van de terreinen, de geleider zal dus steeds een poepzakje bij hebben. Lees meer over het proper houden van de terreinen.
De lessen beginnen stipt, laatkomers melden zich eerst bij hun instructeur alvorens aan te sluiten in de les.

Om praktische redenen vragen we om altijd je lidkaart mee te brengen naar de les. Je mag ook met je GSM een foto van je lidkaart nemen en deze meebrengen.
Elke keer dat je naar een andere klas overgaat krijg je een stempel op je lidkaart met de juiste klas. Bij een overgang volstaat het meebrengen van de foto natuurlijk niet en moet je dus je echte lidkaart meebrengen. Omdat er bij de debutanten, programma 1 en 2 geen overgangen meer zijn vragen we deze geleiders om in de kantine hun kaart te laten afstempelen.
Alle instructeurs en medewerkers van onze club zetten zich in op vrijwillige basis, dit vraagt het nodige respect vanwege de geleiders.

Met klachten of problemen kan u steeds terecht bij de hoofdinstructeur. In de inkomhal van de kantine hangt een ideeënbus. Ook hierin kan je alle opmerkingen of voorstellen kwijt.
Leden die wedstrijden spelen worden geacht dit in naam van de club te doen.
Tijdens de activiteiten op de hondenclub kunnen foto’s en filmpjes genomen worden die mogelijk op de website geplaatst worden. Dit zal altijd met respect voor hond en geleider gebeuren.
Hondenschool KV De Drie Linden gaat zo omzichtig mogelijk om met jouw privacy. Hoe we dat doen kan je lezen in onze privacyverklaring.

 

 

Don`t copy text!