Agility

Bij Agility staat het plezier van zowel hond als geleider voorop. De hond moet een hindernissenparcours zo snel mogelijk afleggen. Dit gebeurt in een vooraf bepaalde volgorde en met zo weinig mogelijk fouten.

De geleider mag tijdens het afleggen van het parcours aanwijzingen geven zowel met de stem als met tekens, maar hij mag de hond of de hindernissen niet aanraken. Om het parcours juist te kunnen afleggen moet de hond beroep doen op verschillende vaardigheden.
Agility is een sport die zowel van de hond als zijn baas lichamelijke inspanningen vraagt en samenwerking tussen beide aanmoedigt.
Om te mogen deelnemen aan de lessen agility moet je hond minimum 1 jaar oud zijn en een zeker niveau van gehoorzaamheid bereikt hebben.
Het officiële reglement agility kan je hier downloaden.

De lesuren agility vind je hier