agility wedstrijden

Eenmaal geslaagd voorde TAP, Toelating tot Agility Programma kan je deelnemen aan wedstrijden.
Elke week zijn er op verschillende plaatsen agilitywedstrijden waaraan je kan deelnemen. Inschrijven voor een wedstrijd kan je enkel via deze site (dezelfde dan voor inschrijven TAP).
Meestal begint een wedstrijd om 9u, maar niet vroeger. De wedstrijd eindigt ten laatste om 18u. Voor het begin van een wedstrijd mogen de deelnemers (zonder hond) het parcours verkennen. Vooraleer dit gebeurt zal de keurder eerst een ‘witte hond’ laten lopen (die niet deelneemt aan het kampioenschap) om het parcours te checken. Dit gebeurt voor elke categorie.
Een wedstrijd wordt opgesplitst in 3 categorieen : small, medium en large [info]. In een wedstrijd worden 2 parcours gelopen : een agilityparcours en een jumpingparcours. In het agilityparours worden alle toestellen gebruikt, bij de jumping worden de raakvlaktoestellen [info] niet gebruikt.

1e graad : Aan deze wedstrijden mag je deelnemen zodra je geslaagd bent in de TAP. Voor elke fout tijdens de wedstrijd worden de in het reglement vastgelegde strafpunten gerekend.
Om te mogen deelnemen in de andere graden moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.
2e graad : Honden die minstens 18 maanden oud zijn op de dag van de wedstrijd en die op wedstrijden van 1ste graad minimaal 2 foutloze parcours, waarvan maximum 1 op een jumpingparcours, plus 4 parcours met maximum 5 strafpunten, waarvan maximum 2 op een jumpingparcours, gelopen hebben, mogen op vrijwillige basis overgaan naar de 2de graad. Wanneer men echter eenmaal heeft deelgenomen aan wedstrijden in de 2de graad is teruggaan naar de 1ste graad niet meer mogelijk.
Honden die 15 x foutloos (totaal fouten) op het agility-parcours gelopen hebben op wedstrijden in de 1ste graad worden verplicht om over te gaan naar de 2de graad.
Honden met stamboom uit de 2de graad agility komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd van de KMSH “Beker van België Agility”.
3e graad : Voor honden die op wedstrijden van de 2de graad, minstens 8x foutloos hebben gelopen (0 strafpunten) en geldige resultaten om over te gaan hebben behaald. Van deze 8 resultaten mogen er maximum 3 in een jumping behaald zijn. Het aantal overgangen per wedstrijd wordt beperkt voor de categorie Large tot 1 per 30 deelnemende (uitslag in catalogus) honden ttz. van 1 tot 30 deelnemers: 1ste plaats is geldig als overgang, 31 tot 60 deelnemers: 2de plaats is geldig als overgang, 61 tot 90 deelnemers: 3de plaats is geldig als overgang, enz.
Het aantal overgangen per wedstrijd wordt beperkt voor de categorieën Small en Medium tot 1 per 20 deelnemende (uitslag in de catalogus) honden ttz. van 1 tot 20 deelnemers: 1ste plaats is geldig als overgang, 21 tot 40 deelnemers: 2de plaats is geldig als overgang, enz.
De overgang is verplicht nadat 10 geldige resultaten werden behaald op agility-parcours van de 2de graad.
Zo dit resultaat behaald wordt in een zelfde sportjaar is de geleider slechts verplicht om over te gaan naar de 3de graad ná de wedstrijd “Beker van België Agility”.
Zo dit resultaat niet behaald wordt in één sportjaar, is de geleider verplicht om over te gaan naar de 3de graad, onmiddellijk nadat het bedoelde resultaat werd gelopen.
Naast de 3 hoofdklassen worden ook wedstrijden georganiseerd voor honden boven 7 jaar en voor jongere geleiders.
Veteranen :
Voor honden die ouder zijn dan 7 jaar, ongeacht de categorie en de klas waarin ze lopen. Er is dus maar één klas veteranen, met aangepast parcours.

Overgaan naar de veteranenklas gebeurt op vrijwillige basis maar wanneer men heeft deelgenomen aan een wedstrijd in deze klas kan men niet meer terug. De vermelding “veteraan” zal dan ook in het werkboekje vermeld moeten worden.
De veteranenklas kan niet in aanmerking komen voor een selectie met betrekking tot nationale of internationale kampioenschappen.
Deze klas wordt op elke wedstrijd georganiseerd en om ze daarbij het nodige aanzien te geven wordt een rangschikking opgemaakt en worden ook prijzen gegeven.
Junioren/Kadetten
Kadetten: voor geleiders die minstens 8 jaar oud en jonger dan 15 jaar zijn.
Junioren: voor geleiders die minstens 15 jaar oud en maximaal 18 jaar zijn.
Het geboortejaar is bepalend, niet de geboortedatum.
Deze geleiders lopen op wedstrijden een apart agility- en jumpingparcours. Enkel honden die ingeschreven zijn voor één van de bovenvermelde klassen kunnen deelnemen aan de junioren/kadetten competitie – veteranen zijn echter uitgesloten. Een junior of kadet kan hieraan maximaal met drie honden deelnemen.
De competitie wordt op elke wedstrijd ingericht – behalve op beperkte wedstrijden van 150 honden op 1 ring, waar ze mogen ingericht worden.