A- en B-klas


W
anneer je hond de puppyklas of de beginners verlaat komt je hond in de A-klas. Hier wordt intensief gewerkt aan de opvoeding van je hond. De volgoefeningen worden uitgebreid. Er wordt ook aandacht besteed aan apporteren, oproepen en de houdingen zit, staan en (af)liggen. In principe wordt er eens per maand een overgangsproef ingericht. Als je daarin slaagt kan je overgaan naar de B-klas.
De B-klas is een uitbreiding van de A-klas en bereidt je voor op de C-klas. De oefeningen worden bijvoorbeeld uitgebreid met de blijf-oefening.
In beide klassen wordt veel gewerkt aan de aandacht die de hond heeft voor zijn baas. Er wordt ook sterk ingezet op het positieve, beloningsgerichte werken met de hond.
Er zijn lessen voor de A-klas en de B-klas op zondag en donderdag.
De overgangsproeven van de A-klas gaan door op de laatste zondag van de maand omstreeks 11h45 en van de B-klas op de eerste zondag van de maand omstreeks 11h45
Ook de honden uit de A-en B-klas oefenen graag op een proper veld. Lees hier hoe je de terreinen proper houdt.